Elaboración planimetrías: Xose Bar Bóo, Isaac Diaz Pardo y Alejandro de la Sota

Cliente: Fundación cidade da cultura de Galicia.

Diciembre 2016